تماس‌با‌ما

راه های ارتباطی با بازرگانی حاجی زاده

راه های ارتباطی با لوازم خانگی حاجی زاده

جهت تماس و ارتباط با مجموعه آورده های خانه و آشپزخانه حاجی زاده می‌توانید از فرم تماس‌با‌ما و راه ها تماس و ارتباطی زیر استفاده کنید.

خراسان رضوی، مشهد، نبش خیام شمالی 63، مجموعه فروشگاه‌های جاجی زاده

راه های ارتباط‌باما

آورده‌های خانه و آشپزخانه حاجی زاده

تماس‌‌ با فروشگاه

09151118953 - 09037683999

آدرس فروشگاه

مشهد، نبش خیام شمالی 63

دوست دارید درباره فروشگاه حاجی‌زاده بیشتر بدونی؟